Category Archives: Uncategorized

Gìn giữ văn hóa qua thú chơi gốm, sứ cổ xưa

Cặp bình gốm sứ Trung Hoa đại

Gìn giữ văn hóa qua thú chơi gốm, sứ cổ xưa Trong mỗi món đồ gốm, sứ cổ đều lưu giữ những giá trị lịch sử, nghệ thuật, phong tục, văn hóa, tập quán sinh hoạt của cộng đồng dân cư qua mỗi thời kỳ khác nhau. Nhiều năm nay, thú chơi cổ vật – […]